storczyk

13 tekstów – auto­rem jest stor­czyk.

Wo­le usłyszeć od Ciebie naj­gor­szą prawdę,
niż żebyś mnie kar­mił najsłod­szy­mi kłamstwami.. 

myśl • 20 grudnia 2009, 20:01

Szczęście jest chwilą, którą kocha­my się upa­jać ;) 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 sierpnia 2009, 22:47

Dot­knąłeś moich ust swoimi
Ta­ki niewiel­ki gest z Two­jej strony
A wszys­tko in­ne przes­tało mieć znaczenie,
Tchnąłeś nim we mnie szczęście na ko­lej­ne dni 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 sierpnia 2009, 08:17

A te­raz pat­rzę na kar­tkę, na kar­tkę, którą Ty mi po­daro­wałeś w pre­zen­cie. Widzę na niej sta­ran­nie pos­ta­wione kośla­we li­tery, które tworzą wy­razy ?zaw­sze Twój?. To dziw­ne ale to był naj­piękniej­szy prezent [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 sierpnia 2009, 20:44

Miłość jest przereklamowana,
ale wciąż w modzie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 sierpnia 2009, 11:38

Ro­bisz wszys­tko żebym Cie zniena­widziła... i wiesz co..? Uda­je Ci się to.. 

myśl
zebrała 10 fiszek

to wszys­tko po pros­tu mnie przerasta...
nic więcej, a jed­nak tak dużo.. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Mam już dość cze­kania !
Bo ileż mogę na Ciebie cze­kać.. ?
Idę..
Idę poszu­kać szczęścia sama..
Sko­ro nie chciałeś mi w tym pomóc.. 

myśl
zebrała 13 fiszek

Weź mnie za rękę i zap­ro­wadź tam, gdzie uwol­nię się choć na chwilę od rzeczywistości 

myśl
zebrała 3 fiszki

Na­dużywałeś swych łez..
Dla­tego stra­ciły na wartości.. 

myśl
zebrała 4 fiszki
storczyk

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

storczyk

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność